نشانی ما

کرج.میدان سپاه. بلوار جمهوری جنوبی خیابان هجرت نبش هجرت۴ پلاک ۴۸ هلدینگ ساختمانی راهانکو

راهان البرز

تلفن

۰۲۶-۳۲۷۲۴۹۰۱-۴

۰۲۶-۳۲۷۲۹۱۳۸

۰۲۶-۳۲۷۰۰۲۹۵

ایمیل

Behsazi_rahanco@yahoo.com

پرهان جوش

تلفن

۰۲۶-۳۲۷۲۴۹۰۱-۴

۰۲۶-۳۲۷۲۹۱۳۸

۰۲۶-۳۲۷۰۰۲۹۵

ایمیل

Parhan_joosh@yahoo.com

رایان بتن

تلفن

۰۲۶-۳۲۷۲۴۹۰۱-۴

۰۲۶-۳۲۷۲۹۱۳۸

۰۲۶-۳۲۷۰۰۲۹۵

ایمیل

Rayan_beton@yahoo.com

شنبه تا چهارشنبه

۸ الی ۱۶

پنجشنبه

۸ الی ۱۲

X