آزمایشگاه ژئوتکنیک

خدمات آزمایشگاه ژئوتکنیک

- بازدید از محل پروژه و تعیین نوع و تعداد آزمایشات مطابق با شرایط موجود و منطبق با مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان
- انجام عملیات حفاری به روش های مختلف و نمونه برداری از خاک (دست خورده و دست نخورده) در اعماق مختلف
- انجام آزمایشات صحرایی مانند دانسیته در محل، SPT و بارگذاری صفحه و برش برجا
- انجام آزمایشات آزمایشگاهی مانند دانه‏بندی، هیدرومتری، حدود اتربرگ، برش مستقیم، تحکیم، تراکم، تک محوری و سه محوری
- تفسیر نتایج آزمایشگاهی و ارائه گزارش ژئوتکنیک
- مشاوره و ارائه طرح پایدارسازی گود به روش¬های مختلف

مهندسان حرفه ای

رایان بتن با مهندسان حرفه ای خود پروژه های موفق متعددی را به ثبت رسانیده است.

اعتبار و اعتماد

اعتبار رایان بتن را با مشتریان بسنجید و در پس این سنجش به ما اعتماد کنید.

آزمایشگاه هایی مجهز

آزمایشگاه های مجهز به دستگاه های روز دنیا باعث تحویل پروژه های بی نقص شده است.

تخصص و مهارت

متخصصان و مهندسان حرفه ای با اتکا به دانش خود همواره بهترین نتایج را رقم میزنند.

X