آزمایشگاه قیر و آسفالت

خدمات آزمایشگاه قیر و آسفالت

- انجام کامل آزمایشات قیر
- نمونه برداری و نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات روسازی
- انجام آزمایشات آسفالت و کنترل کیفیت آن

کنترل کیفیت

انجام پروژه ها و پشت سر گذاشتن مرحله کنترل کیفیت رکن اصلی مجموعه رایان بتن میباشد.

نظارت بر عملیات

مهندسان رایان بتن با نظارت دقیق تمامی استانداردها را کنترل کرده و بهترین محصولات را ارائه میدهند.

رعایت استاندارد جهانی

تمامی آزمایشات و عمل آوری بتن ها منطبق با استاندارد های روز جهان میباشد.

آزمایش های آسفالت

رایان بتن برای اطمینان حاصل کردن از کیفیت پروژه های خود مجموعه ای از آزمایشات را انجام میدهد.

آزمایشگاه قیر و آسفالت
آزمایشگاه قیر و آسفالت
X