ارائه خدمات ساخت و ساز، صنعتی و هر نوع خدمات دیگر

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

آزمایشگاه مصالح ساختمانی - انجام آزمایشات سیمان - انجام آزمایشات سنگدانه¬ها ...

جزئیات

آزمایشگاه قیر و آسفالت

خدمات آزمایشگاه قیر و آسفالت - انجام کامل آزمایشات قیر - ...

جزئیات

آزمایشگاه بتن

خدمات آزمایشگاه بتن - نمونه برداری از بتن تازه و انجام ...

جزئیات

آزمایشگاه ژئوتکنیک

خدمات آزمایشگاه ژئوتکنیک - بازدید از محل پروژه و تعیین نوع ...

جزئیات
X