• نام پروژه: آزمایشات بتن و سیمان

آزمایشات بتن و سیمان

  

ردیف نوع آزمایش
۱ آزمایش تعیین روانی بتن تازه به روش اسلامپ
۲ آزمایش تعیین وزن مخصوص و جذب آب بتن سخت شده
۳ آزمایش تعیین مقاومت بتن در مقابل یخ زدگی و ذوب سریع
۴ آزمایش تعیین وزن مخصوص سیمان
۵ آزمایش تعیین نرمی سیمانبه روش بلین
۶ آزمایش تعیین نرمی سیمانبه روش ویکات
۷ آزمایش افت حرارتی سیمان(LOI)
۸ آزمایش تعیین مقاومت فشاری ملات سیمان
۹ آزمایش چکش اشمیت ( غیر مخرب)
۱۰ آزمایش التراسونیک ( غیر مخرب)
۱۱ آزمایش آرماتوریابی ( غیر مخرب)
ردیف نوع آزمایش
۱۲ آزمایش تعیین مدول الاستیسیته بتن سخت شده
۱۳ آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده
۱۴ آزمایش تعیین هوای آزاد بتن تازه
۱۵ آزمایش تعیین انقباض ملات سیمان در اثر خشک شدن

 

X