واحد نظارت عالیه

تیم تخصصی و حرفه ای ما

پرهان جوش با یاری پروردگار و به کارگیری نیروهایی متعهد و مجرب توانسته است بسیاری از پروژه های مهندسی موفقی را در رزومه کاری خود ثبت نماید.

ساز و کار واحد نظارت عالیه

شرکت مهندسی صنعتی پرهان جوش با توجه به سوابق اجرایی انجام نظارت عالیه در پروژه های ملی، آمادگی ارائه خدمات جهت کارفرمایان محترم در زمینه های ساختمان، صنایع، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع نیروگاهی، آب و فاضلاب، تأسیسات و غیره را خواهد داشت.

مهندسان حرفه ای

متخصصان و مهندسان حرفه ای و با تجربه نخستین رکن موفقیت واحد نظارت عالیه مجموعه شرکت های پرهان جوش میباشد.

اعتبار و اعتماد

اعتبار این واحد را مجموعه پروژه های موفقی که در طی سالیان فعالیت داشته است تضمین میکند.

کار با کیفیت بالا

کیفیت نخستین تضمین این واحد است. واحد نظارت عالیه پرهان جوش با بررسی تمامی فاکتورها کیفیت پروژه های خود را تضمین میکند.

تضمین پروژه ها

مهندسان و کارشناسان واحد نظارت عالیه با بررسی المان های موثر در کیفیت خدمات تمامی پروژه های خود را تضمین میکنند.

در واحد نظارت عالیه مجموعه ای از مهندسان عالی رتبه مجموعه پروژه های جاری و به اتمام رسیده پرهان جوش را مورد بررسی دقیق قرار میدهند. تک تک این پروژه ها تنها در صورتی گه منطبق با اصول مهندسی باشد مورد تایید این واحد قرار میگیرد.

واحد نظارت عالیه

تمامی صاحبین مشاغل که در زمینه های ساختمان، صنایع، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع نیروگاهی، آب و فاضلاب، تأسیسات و غیره فعالیت دارند میتواند با مراجعه به شرکت مهندسی پرهان جوش از واحدهای این مجموعه و خدمات آن استفاده نمایند و تمامی فعالیت های مهندسی خود را تحت نظارت این شرکت با سطح استاندارد مربوطه تطبیق دهند.

X