واحد آموزش و پژوهش

واحد آموزش و پژوهش

شرکت مهندسی صنعتی پرهان جوش با توجه به سوابق آموزشی دربرگزاری دوره های متعدد درصنایع و ارگانهای مختلف و با بهره گیری از توانمندی های مرتبط با آن ، دوره های آموزشی ذیل را درسطوح مدیران ، کارشناسان ، تکنسینها وجوشکاران معرفی وارائه مینماید .

سطح علمی

عقیده پرهان جوش استفاده از نیروهایی با توان علمی بالا است و برای تحقق این امر در امور آموزشی فعالیت دارد.

اهمیت به آموزش

آموزش مداوم مهندسان در پرهان جوش امری جدانشدنی این مجموعه فنی و مهندسی میباشد.

کارشناسان خبره

مهندسان پرهان جوش با آگاهی و تجربه خود در زمینه فعالیتشان و انتقال آن با آموزش های متوالی سعی در پویایی جامعه دارند.

استانداردهای آموزشی

استانداردهای فنی که در سطح جهانی مطرح میباشند از ارکان اصلی آموزشی پرهان جوش است.

حوزه های آموزشی واحد آموزش و پرورش

- بازرسیهای غیر مخرب ( NDT )
- آموزش جوش وبازرسی ساختمان و WPS و PQR
- بازرسی جوش پلی اتیلن
- دوره آموزشی بازرسی خودروهای دو گانه سوز CNG و مخازن براساس( ۹۷۴۷ و ۹۴۲۶و ۶۷۹۲ و ۷۵۹۸ )
- دوره آموزشی بازرسی جایگاههای سوخت CNG براساس( ۱۲۰۵۴ و ۷۸۲۹ )
- آموزش اصول بازرسی کالا و نمونه برداری
- دوره آموزشی بازرسی آسانسور های هیدرولیکی و الکتریکی
- دوره آموزشی بازرسی پلکان برقی
- دوره آموزشی بازرسی جرثقیل و لیفتراک
- دوره آموزشی مخازن تحت فشار براساس استاندارد ASME
- آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت در رشته های برق و ساختمان، مصالح و
فرآورده های ساختمانی مکانیک فلز شناسی و ...
- دوره آموزشی طراحی سازه ها به کمک نرم افزار (Safe , Etabs)
- دوره آموزشی آزمایشهای بتن تازه و سخت شده
- دوره آموزشی مبانی آزمایشگاه خاک و بتن

آموزش دوره های مهندسی در پرهان جوش
دوره های آموزشی

دوره های آموزشی پرهان جوش بسیار دقیق و منطبق بر اصول و استانداردهای آموزشی است و تمامی مهندسان پس از گذراندن این دوره ها قابلیت عملی سازی مبانی علمی و آموزشی خود را خواهند داشت.

X