واحد آموزش و پژوهش

واحد آموزش و پژوهش

واحد آموزش و پژوهش شرکت مهندسی صنعتی پرهان جوش با توجه به سوابق آموزشی دربرگزاری

واحد بازرسی وتستهای غیر مخرب ( NDT )

واحد بازرسی وتستهای غیر مخرب ( NDT )

واحد بازرسی و تست های غیر مخرب ( NDT ) شرکت مهندسی صنعتی پرهان جوش

واحد مشاوره

واحد مشاوره

واحد مشاوره هم اکنون شرکت مهندسی صنعتی پرهان جوش بر حسب توان تخصصی خود در

واحد بازرسی فنی ومکانیکال (بازرسی شخص ثالث)

واحد بازرسی فنی ومکانیکال (بازرسی شخص ثالث)

واحد بازرسی فنی ومکانیکال (بازرسی شخص ثالث) پرهان جوش به عنوان یکی از شرکت های

واحد نظارت عالیه

واحد نظارت عالیه

تیم تخصصی و حرفه ای ما پرهان جوش با یاری پروردگار و به کارگیری نیروهایی

X